Lær Engelsk

ENGELSK til rejsebrug og daglig tale incl. basisgrammatik

mandag kl. 10.00
onsdag kl. 10.00

På  holdene lægges der vægt på samtalen samt korrekt udtale, og mindre væsentligt er størrelsen af ordforrådet, hellere et mindre og brugbart end et stort og uoverskueligt.
Gradvis tilegnelse af grammatik og ordenes betydningsindhold (kaldet semantik).
Dette kan opnås ved hjælp af øvelser (”drills”) , så eleven tilegner sig færdigheder (”skills”), hvilket er vigtigere end egentlige kundskaber (”knowledge”).
Det skal forstås på den måde, at eleven ved at tilegne sig en masse viden ikke nødvendigvis gør ham/hende bedre til at bruge sproget, eller sagt på en anden måde – man kan lære meget i teorien, men man skal også kunne omsætte det til praksis.
For at blive i sprogterminologien:
                 ”YOU LEARN TO SPEAK ENGLISH BY SPEAKING IT”
direkte oversat til dansk:_
                 “ DU LÆRER AT TALE ENGELSK VED AT TALE DET”