Nyheder

Skibhuscentret Nyhedsbrev
11. juni 2020.
Endelig er vi klar til at udsende det første nyhedsbrev.

Kursusindskrivning:
Skibhuscentret åbner igen efter sommerferien den 3. august med kursusindskrivning.
Kom og meld dig til det du har lyst til at deltage i.

Udviklingscafé:
Som noget nyt vil der være en Udviklings café, hvor nye tilbud præsenteres.
F.eks. Strikkeværksted, Oplevelses turer på gåben eller cykel. Opstart af en mandeklub hvor vi kan tage på fisketure, lave grillmad og hvad vi ellers kan finde på, kom og vær med til at udvikle klubben.

Generalforsamling:
Den 12. august er der endelig generalforsamling, dagsordenen kan ses på hjemmesiden.
Bemærk det er den dagsorden der var gældende til generalforsamlingen i marts.

Høstfest:
Den 19. august er der høstfest, der kan købes billetter fra den 3. til den 14. august.

Udestue/havestue
Vi har søgt penge til udestuen både hos Villum fonden og hos Realdania.
Det er for at få hjælp til at dække omkostningerne ved byggeriet.
For at komme i betragtning hos Realdania fonden kaldet ”Underværker” skal mindst 200 like projektet.
Hjælp Skibhuscentret ved at gå ind på dette link og tryk på Like.
Der er en beskrivelse af hele projektet.

https://www.undervaerker.dk/projekter/2020-efteraar/stjernestunderpskibhuscentret

I ønskes alle en rigtig god sommer, vi ses igen efter ferien.

Følg med på Skibhuscentrets hjemmeside http://www.skibhuscentret.dk

Med venlig sommerhilsen
Jens Arne Petersen

 

Mandag den 3. august kl. 9.00 KURSUSINDSKRIVNING
Kom og tilmeld dig de hold du har lyst til at deltage på.
Er du tilmeldt et hold, er ny tilmelding ikke nødvendig.
Alle kursusledere er til stede.
Alle er velkomne, nye medlemmer optages.
Kontingent for nye medlemmer, 1/8-31/12 2020 er kr. 150,-

Dato for generalforsamling er ændret på grund af covid-19 
_________________________________________________________________________

Skibhuscentret afholder
ordinær generalforsamling

onsdag den 12. august 2020 kl. 13.30
Cvr. 33382138­


___________________________________________________________________________

Dagsorden:

Punkt 1.   Valg af dirigent.
Punkt 1a. Valg af stemmeudvalg
Punkt 2.   Bestyrelsens beretning.
Punkt 2a. Aktivitetsudvalget beretning.
Punkt 3.   Regnskaber.
Punkt 4.   Indkomne forslag.
Punkt 5.   Fastsættelse af kontingent.
Punkt 6.   Valg af kasserer
                   Afgående Ole Rugaard Madsen modtager genvalg.
Punkt 6a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
                    Afgående Annie Lethan, modtager ikke genvalg.
                   Afgående Ingelise Jørgensen, modtager ikke genvalg.
                   Afgående efter 1 år Vibeke Nielsen, modtager ikke genvalg.
Punkt 6b. Valg af 2 suppleanter.
Punkt 7.   Valg af 1 revisor.
                  Afgående Ib Kristensen, modtager genvalg.
Punkt 7a. Valg af 1 revisorsuppleant.
Punkt 8.   Valg af 3 medlemmer til aktivitetsudvalget.
                    Afgående Jette Skov modtager genvalg.
                    Afgående Bodil Kirstine Petersen modtager genvalg.
                   Afgående efter 1 år Birthe Christensen, modtager ikke genvalg.
Punkt 8a. Valg af 1 suppleant til aktivitetsudvalget.
Punkt 9.   Eventuelt.

Ifølge vedtægt skal forslag til nyvalg af kasserer være skriftlig.

Gyldigt medlemskort forevises ved indgangen.

Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde,
senest den 11. marts 2020 kl. 1200

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

___________________________________________________________________________

Livgivende millionstøtte spreder glæde hos foreninger

Odense Kommune har udvalgt 24 projekter, som samlet set bliver støttet med knap 5,5 millioner kroner. På toppen af listen finder man Skibhuscentret, der nu kan komme videre med planerne om at få bygget et 54 kvadratmeter stort orangeri.

19 apr. 2020 kl. 10:00

Jonas Ancher Nyeng jany@fyens.dk

Et nyt orangeri, en skaterbane ved Agedrup Skole og nye bænkesæt til Odenses sportsfiskerklub.

Midt i en tid præget af nedlukning, bekymring og coronakrise får 24 lokale foreninger nu noget at glæde sig over, efter at man i Odense Kommune har fordelt knap 5,5 millioner kroner fra den såkaldte Bydelspulje til både små og store projekter rundt omkring i kommunen.

En styregruppe bestående af embedsfolk fra en række forskellige forvaltninger har gennemgået i alt 56 ansøgninger om støtte fra puljen og har udvalgt 24 forskellige projekter, der efterfølgende er blevet godkendt af politikerne i Økonomiudvalget.

Der er dog stor forskel på, hvor store beløb de enkelte foreninger kan se frem til at modtage fra kommunen.

Se tegningsforslag til udestue

Den største bevilling er givet til foreningen bag Skibhuscentret, der fungerer som et mødested, der gør ældre borgere i stand til at bevare deres sociale liv, når de går på pension eller efterløn.

Foreningen har igennem flere år haft en drøm om at få bygget et stort orangeri, der kan fungere som en slags udestue, hvor man kan nyde sin kaffe med udsigt ud over haven eller deltage i en af de aktiviteter, som orangeriet også vil give mulighed for.

Og efter at have fået et nej i forbindelse med sidste års uddeling kan foreningen nu glæde sig over en bevilling på hele 600.000 kroner.

– Det er vi selvsagt utroligt glade for og stolte over, siger foreningens formand, Jens Arne Petersen, der peger på, at orangeriet bliver omkring 54 kvadratmeter stort.

Han understreger dog, at beslutningen om at bygge orangeriet skal endelig godkendes på en generalforsamling i foreningen. Foreningen skal nemlig også lægge 600.000 kroner i byggeriet, der altså samlet set kommer til at koste 1,2 millioner kroner.

– Vi har sat gang i papirarbejdet, så vi er klar til at gå i gang så hurtigt som muligt. Men jeg kunne ikke drømme om at sætte så stort et projekt i gang og bruge af foreningens penge, uden at det først er godkendt på generalforsamlingen, siger Jens Arne Petersen.

Sådan uddeles Bydelspuljen

Ansøgningerne til Bydelspuljen bliver vurderet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

Arbejdsgruppen laver en indstilling til, hvem der skal have støtte. Det er dog rådmændene i Økonomiudvalget, der beslutter, om de vil følge indstillingen.

Formålet med Bydelspuljen er, at fremme udviklingen og styrke identiteten i lokalområderne i Odense.

Det er kun foreninger, organisationer eller grupper af borgere med bopæl i Odense Kommune, der kan søge om støtte fra puljen. Enkeltpersoner og virksomheder kan ikke søge om støtte

___________________________________________________________________________

Velkommen til Smilepausen 
– her smitter kun smilet 

HUSK du kan se et nyt afsnit hver dag kl. 10 – fra mandag den 30. marts – torsdag den 2. april, klik nederst på “SMILE PAUSEN”

Derfor har vi taget fat i nogle af vores venner fra teater- og revyverdenen,
og skabt denne lille kabaret, som vi håber vil bringe smilet tilbage hos jer.

Vi har lavet 4 show á ca. 30 min som kan ses på denne side og på Youtube.

Rigtig god fornøjelse 
Med kærlig hilsen
Liselotte Krogager og Søren Windell

Klik her og se Smilepausen

___________________________________________________________________________

Intervalgang

I samarbejde med Odense Kommune, Center for Sundhed og Forebyggelse,

Diabetesforenin og Skibhuscentret

Mød op på Skibhuscentret hver
Tirsdag kl. 16.00
Torsdag kl. 10.00

Læs mere her