Nyheder

Generalforsamlingen er udsat indtil videre. 

Skibhuscentret afholder
ordinær generalforsamling

onsdag den 18. marts 2020 kl. 13.30
Cvr. 33382138­


___________________________________________________________________________

Dagsorden:

Punkt 1.   Valg af dirigent.
Punkt 1a. Valg af stemmeudvalg
Punkt 2.   Bestyrelsens beretning.
Punkt 2a. Aktivitetsudvalget beretning.
Punkt 3.   Regnskaber.
Punkt 4.   Indkomne forslag.
Punkt 5.   Fastsættelse af kontingent.
Punkt 6.   Valg af kasserer
                   Afgående Ole Rugaard Madsen modtager genvalg.
Punkt 6a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
                    Afgående Annie Lethan, modtager ikke genvalg.
                   Afgående Ingelise Jørgensen, modtager ikke genvalg.
                   Afgående efter 1 år Vibeke Nielsen, modtager ikke genvalg.
Punkt 6b. Valg af 2 suppleanter.
Punkt 7.   Valg af 1 revisor.
                  Afgående Ib Kristensen, modtager genvalg.
Punkt 7a. Valg af 1 revisorsuppleant.
Punkt 8.   Valg af 3 medlemmer til aktivitetsudvalget.
                    Afgående Jette Skov modtager genvalg.
                    Afgående Bodil Kirstine Petersen modtager genvalg.
                   Afgående efter 1 år Birthe Christensen, modtager ikke genvalg.
Punkt 8a. Valg af 1 suppleant til aktivitetsudvalget.
Punkt 9.   Eventuelt.

Ifølge vedtægt skal forslag til nyvalg af kasserer være skriftlig.

Gyldigt medlemskort forevises ved indgangen.

Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde,
senest den 11. marts 2020 kl. 1200

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

___________________________________________________________________________

Intervalgang

I samarbejde med Odense Kommune, Center for Sundhed og Forebyggelse,

Diabetesforenin og Skibhuscentret

Mød op på Skibhuscentret hver
Tirsdag kl. 16.00
Torsdag kl. 10.00

Læs mere her