Vejledning til betaling

Du skal få dit girokort udleveret inden du betaler via netbank.
I din netbank vælges “Betal indbetalingskort” .
Vælg korttype +01
Gironr: +01<  9245065
Skriv i ‘Meddelelse til beløbsmodtager:’
Navn (den person der betales for)
Hvad der betales for
eks.
Kontingent eller andet formål.

KONTINGENT
Kontingentet skal være betalt senest den 31. januar.