Kontingent

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer.
Kontingent skal være indbetalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode,  senet 30. november.

I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.

Betaling

Netbank:
Få eget medlemskort (girokort) udleveret inden der betales via netbank.
Kan afhentes i cafeteriaet eller kursuslederen udlevere det
Ved betaling: Vælg ”Betal indbetalingskort” benyt giro +01> 9245065<, vælg
korttype 1 , skriv medlem nr., samt navn i feltet  ”Besked til beløbs­modtager”.

MobilePay nr. 435105: Skriv navn og medlemsnr. i “Tilføj kommentar”.

Følg eventuelt vejledningen på, www.skibhuscentret.dk under forening, vejledning til  betaling.
Kontingentet skal være betalt senest den 31. januar.