Nyheder

Skibhuscentret åbner caféen, mandag den 2. august.
Aktiviteterne starter, kom og vær med.

___________________________________________________________

Mandag den 9. august kl. 9.00
SÆSONSTART, KURSUS-INDSKRIVNING

Kom og tilmeld dig de hold du har lyst til at deltage på,
er du tilmeldt et hold, er ny tilmelding ikke nødvendig.
Alle kursusledere er til stede.


Mandehørm
med ”lommelærke og lommekniv” åbner for medlemmer.
Ny aktivitet kom og vær med. Helt uden k……

Udviklingscafé:
Hvordan er Skibhuscentret om 5 – 10 år.
Hvilke aktiviteter interesserer den nye generation af pensionister.
Initiativrige og nyskabende idéer modtages, kom med forslag, deltag i debatten.

Kaffe/te og rundstykke.

Alle er velkomne,
nye medlemmer optages.
Kontingent for nye medlemmer, 1/8-31/12 2021 er kr. 150,-.
Årligt kontingent er kr. 300,-

___________________________________________________________

 Aktiviteter i august:

Onsdag den 11. august kl. 9.00 KRYDDERSNAPSEHOLDET
En tur til Randbøl Hede eller Rømø, for at samle Soldug – Lyng – Tyttebær – Revling, måske flere. Husk madpakken og smagsprøverne!

Onsdag den 18. august kl. 9.00 Spændende heldags udflugt
Til Christiansfeld og Skamlingsbanken
. Afgang fra Skibhuscentret kl. 9.00.
Mulighed for at besøge et Honningkagebageri, der kan købes formiddagskaffe og honningkage. Der er tid til at gå en tur på egen hånd. Se Brødremenighedens Kirke, eller de smukke historiske bygninger der findes i Christiansfeld.
Vi kører til Den Gamle Grænsekro kl. 12.00. Menu: Wienerschnitzel med pandestegte kartofler, ærter og brunet smørsauce, hertil et glas vin, øl elle vand.
Efter middagen kører bussen til Skamlingsbanken hvor vi ser den smukke udsigt.
Vi går en tur i bakkerne og mindes de mange mennesker som kæmpede for danskheden og det danske sprog. Vi drikker kaffe og spiser lagkage i Restaurant Skamlingsbanken.
Billetter à kr. 450,- for medlemmer, kr. 550,- for ikke medlemmer,
købes i cafeteriaet fra mandag den 2. aug. til onsdag 11. august.

Onsdag den 25. august kl. 13.30 AUGUST OPRØRET I 1943
Fortællinger om besættelsen i Skibhuskvarteret under 2. verdenskrig i samspil med Skibhusforum. Mød op og få nogle mindeværdige timer, hertil kaffe/te og hjemmebagt kage (Fri entré).
Alle er velkomne

___________________________________________________________

KURSUSAKTIVITETERNE starter efter ferien:
Mandag den 16. aug. kl.   9.30               Linedanse (Inge)
Mandag den 16. aug.  kl. 10.00           Syning (Lillian) kl. 10 -15
Mandag den 16. aug. kl. 11.00           Qi-Gong (Jan)
Mandag den 16. aug.  kl. 12.30           IT-hold 4, Windows, lidt øvede (Harry)
Mandag den 16. aug.  kl. 13.30           Seniordans (Rena)
Mandag den 30. aug.  kl. 10.00           Engelsk, begyndere – rejsebrug & daglig tale (Ingelise)
Mandag den 30. aug.  kl. 12.30           Knipling
Mandag den 6. sep.    kl.  8.30            IT-hold 1 Windows, begyndere (Bent)
Mandag den 6. sep.    kl. 10.30           IT-hold 2, Windows, let øvede (Bent)
Mandag den 6. sep.    kl. 12.30           Håndarbejde (Hanne) 

Tirsdag den   3. aug.  kl.   9.00            IT-Cafe
Tirsdag den   3. aug.  kl.   9.30            Motion og gåtur (Tut)
Tirsdag den 10. aug.  kl. 10.45           Yoga (Inge)
Tirsdag den 17. aug.  kl. 17.00           Intervalgang (Henning)
Tirsdag den 24. aug.  kl. 12.00           Blomsterbinding
Tirsdag den 31. aug.  kl. 13.00           Slægtsforskning (Bente)
Tirsdag   den 31. aug.  kl. 13.00           Skak (Preben)
Tirsdag den   7. sep.  kl.   9.00              IT-hold 5, Windows, lidt øvede (Erik)
Tirsdag den   7. sep.  kl. 11.00             IT-hold 6, Windows, lidt øvede (Erik)
Tirsdag den   7. sep.  kl. 13.00             IT-hold 7, Windows, begyndere (Erik) 

Onsdag den    1. sep.  kl.   9.00            Tegning og kunstmaling (Preben/Hanne)
Onsdag den    1. sep.  kl. 10.00           Engelsk, øvede – rejsebrug & daglig tale (Jan)
Onsdag den    8. sep.  kl.   9.00           IT-hold 20, IPad (Elise) 

Torsdag den   5. aug.  kl. 10.00           Bowling (Tove)
Torsdag den   5. aug.  kl. 10.00           Stavgang (Annie)
Torsdag den 19. aug.  kl. 10.00           Intervalgang (Henning)
Torsdag den   9. sep.  kl.   9.00            IT-hold 21, IPad (Benny)
Torsdag den   9. sep.  kl. 10.00           Malerhold, grøn stue (Kurt)
Torsdag den   9. sep.  Kl. 11.30           IT-hold 22, IPad (Benny)
Torsdag den   9. sep.  kl. 13.00           IT-hold 13, Windows, lidt øvede (Erik)
Torsdag den   9. sep.  Kl. 13.30           IT-hold 23, IPad (Benny) 

Fredag   den   6. aug.  kl.   9.30          Motion og gåtur (Tut))

NB: Nogle aktiviteter holder ikke sommerferie,
Krolf, Petanque og flere gå-hold.
Net caféen er lukket i juli 2021, åbner igen 3. august

_____________________________________________________________

Odense Kommune og Røde Kors sætter fokus på ældre, ensomme mænd i Odense

09-04-2021
 

Nye undersøgelser viser, at ældre mænd oftere oplever ensomhed end ældre kvinder, og at de også er sværere end kvinder at motivere og fastholde i et fællesskab. Det skal der gøres noget ved, og det skal et nyt, forbedret samarbejde mellem Odense Kommune og Røde Kors Odense bl.a. skal hjælpe til med.

 
Ensomhed kan have store konsekvenser for ældre menneskers livskvalitet, helbred og trivsel. Især mænd er særligt udsatte for at opleve ensomhed, specielt hvis de bliver enlige eller syge.

Et projekt mellem Odense Kommune og Røde Kors Odense har derfor undersøgt, hvad der kan gøres for at mindske mænds ensomhed. Et af værktøjerne er bl.a. et bevidst arbejde med at opspore, motivere og fastholde de ældre mænd i aktiviteter uden for hjemmet. Et andet er målrettede frivilligtilbud kun til mænd.

Søren Windell, der er rådmand på ældre- og handicapområdet i Odense Kommune, siger:

“Vi er mange mænd, for hvem vores hustru er en uundværlig del af vores liv, og jeg forstår godt, at lysten til i morgen nemt kan forsvinde, når man bliver alene efter mange års samliv. Her har familie og venner en vigtig funktion, men hvis man ikke har det netværk, skal vi som samfund træde til. Vi skal gøre, hvad vi kan, for at ældre mænd ikke havner i uønsket ensomhed. Ensomhed er en folkesygdom, vi skal gøre alt for at bekæmpe, og jeg hilser alle nye værktøjer velkomne” lyder det fra Søren Windell.

Den nye viden falder også i god jord hos Røde Kors Odense. Fra formand Gerda Madsen lyder det:

“Mænd har været i vores søgelys gennem længere tid, da de er særligt udsatte for ensomhedens følgevirkninger. Samtidig er alle de mænd, der sidder derhjemme guld værd for civilsamfundets fællesskaber. Vi ville f.eks. ikke kunne drive vores butikker uden de mange mænd, der henter tøj og møbler til dem hver uge.”

Hvad skal der til?

Projektet mellem Røde Kors Odense og Odense Kommune har vist, at der er mange årsager til, at ældre mænd bliver derhjemme, selvom de nok kunne have lyst til at indgå i forskellige, sociale sammenhænge. Det kan f.eks. være beskedenhed, forsigtighed eller en generel skepsis over for nye ting. Hertil kommer, at ældre mænd, hurtigere end ældre kvinder, giver op, når det kommer til nye fællesskaber og aktiviteter.

Derfor er det gode samarbejde mellem civilsamfund og kommune særligt vigtigt for at få ældre mænd ud af ensomhed, herunder uddannelse af både kommunale medarbejdere samt frivillige i civilsamfundet. Det nytter f.eks. ikke noget, at man som fagperson i kommunen er god til at motivere de ældre, ensomme mænd til at komme afsted til en aktivitet, hvis der ikke er nogen i den anden ende, der sørger for, at de kommer godt i gang og også fastholdes.

Mandehørm i Skibhuscentret

En udløber af projektet er et nyt klubtilbud for mænd i frivillighuset ‘Skibhuscentret’ på Skibhusvej. Centret har før udbudt aktiviteter særligt målrettet mændene, men kvinderne har det alligevel med at hægte sig på. Det skal der nu laves om på for at støtte ældre mænds vej ud af ensomhed.

“Vi har i en periode arbejdet med at starte en mandeklub for pensionister. Den nye klub har fokus på mænd og mænds interesser, og så tænker vi nyt, hvad aktiviteterne angår. De nye pensionister stiller nemlig meget større krav til aktiviteter og fællesskab end tidligere. Vi går i luften med den nye mandeklub, lige så snart Corona tillader det og håber, den kan være med til at etablere nye netværk og kammeratskaber,” lyder det fra Jens Arne Petersen, der er formand i Skibhuscentret.

Bag om projektet

Projektet er et samarbejde mellem Røde Kors i Odense og Odense Kommune med økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsen. Marselisborg Consulting har bistået projektet med faglig rådgivning, procesfacilitering og udformning af materialer. Det nye vidensgrundlag bygger på observationer af seks mandefællesskaber i Odense samt systematisk dataindsamling blandt sundhedsprofessionelle.

 
Kontaktinformation

Søren Windell, rådmand på ældre- og handicapområdet i Odense: 30 70 36 93.

Gerda Madsen, formand for Røde Kors Odense: 21 26 38 04.

Knud Damgaard, konsulent i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense: 30 51 61 96.

Nikolaj Lund Klinting, projektmedarbejder i Røde Kors Odense: 91 17 66 44.

_____________________________________________________________ 

Kære bruger af Skibhuscentret.

I forbindelse med udmelding fra regeringen, er der lidt ændringer i restriktionerne.
Gældende fra 1. marts 2021

Læs herunder hvad det får af betydning.

Anbefalinger vedr. brug af udendørs faciliteter

  1. Hold minimum 2 meters afstand til andre.
  2. Forsamlingsforbuddet bør indtænkes i forhold til træningsfaciliteterne, så det til enhver tid sikres, at det samlede antal personer ikke overskrider maksimum på 25 personer for et givet område. Her bør man ligeledes overveje lokale forhold som f.eks. kun 25 spillere pr bane og hvem der skal have adgang til lagerrum og andre faciliteter, som påvirker det samlede antal personer, der forsamles i området.
  3. Der kan trænes i grupper af maksimalt 25 personer, deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under og efter aktiviteten.
  4. Trænes der i flere grupper á op til 25 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.
  5. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.
  6. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter.

Nedenstående
7 spørgsmål kan måske hjælpe til yderligere afklaring.

Er det både børn og voksne, der må mødes op til 25 personer til udendørs træning/kamp?

Ja, både børn og voksne er omfattet af forsamlingsforbuddet på max 25 personer ved udendørs idræt, som både dækker over træning og evt. kamp.

Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?

Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test.

Må vi rykke indendørs træning udendørs?

Ja, det er tilladt at afvikle træning udendørs i grupper på op til 25 personer inkl. træner, hvis der er adgang til faciliteter. Det gælder alle idrætter, også dem, der ”normalt” træner indendørs.

Tæller en træner, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet på 25?

Ja, forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, trænere, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv.

Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?

Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på max 25 personer inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

  1. Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  2. I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  3. Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 25 personer.

Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper af 25 samtidig?

Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?

Ja – toiletter, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold.

Kilde: Danmarks Idrætsforbund


7. dec. 2020

På baggrund af dagens pressemøde og de nye restriktioner for bl.a. Odense, bliver vi nødt til at lukke ned for aktiviteter i Skibhuscentret fra den 9. december.

De faste små udendørs gå og petanque grupper skal endelig holde sig i gang.
Alt sammen med hensyntagen til de restriktioner vi efterhånden kender så godt.

Men Skibhuscentret som sådan lukkes.

De mange stille dage, der nu er forude, kan jo også give rum for at tænke på dem I kender, som måske har brug for et telefonopkald, et besøg – måske som en gåtur – eller en lille julehilsen.

Måske det er værd at puffe lidt til og opmuntre dem, der plejer at komme på Skibhuscentret, så de ikke helt opgiver det gode humør. Der er jo stadig mulighed for at mødes i det små og i det private for dem, der ikke ser så mange andre.

I forhold til genåbningen opfordres alle til at holde sig orienteret via Skibhuscentrets hjemmeside eller via nyhedsbrevet.

Skibhuscentret ønsker alle brugere og frivillige en Glædelig Jul og et Godt Nytår.


___________________________________________________________________________

Livgivende millionstøtte spreder glæde hos foreninger

Odense Kommune har udvalgt 24 projekter, som samlet set bliver støttet med knap 5,5 millioner kroner. På toppen af listen finder man Skibhuscentret, der nu kan komme videre med planerne om at få bygget et 54 kvadratmeter stort orangeri. 19 apr. 2020 kl. 10:00 Jonas Ancher Nyeng jany@fyens.dk Et nyt orangeri, en skaterbane ved Agedrup Skole og nye bænkesæt til Odenses sportsfiskerklub. Midt i en tid præget af nedlukning, bekymring og coronakrise får 24 lokale foreninger nu noget at glæde sig over, efter at man i Odense Kommune har fordelt knap 5,5 millioner kroner fra den såkaldte Bydelspulje til både små og store projekter rundt omkring i kommunen. En styregruppe bestående af embedsfolk fra en række forskellige forvaltninger har gennemgået i alt 56 ansøgninger om støtte fra puljen og har udvalgt 24 forskellige projekter, der efterfølgende er blevet godkendt af politikerne i Økonomiudvalget. Der er dog stor forskel på, hvor store beløb de enkelte foreninger kan se frem til at modtage fra kommunen.

Se tegningsforslag til udestue

Den største bevilling er givet til foreningen bag Skibhuscentret, der fungerer som et mødested, der gør ældre borgere i stand til at bevare deres sociale liv, når de går på pension eller efterløn. Foreningen har igennem flere år haft en drøm om at få bygget et stort orangeri, der kan fungere som en slags udestue, hvor man kan nyde sin kaffe med udsigt ud over haven eller deltage i en af de aktiviteter, som orangeriet også vil give mulighed for. Og efter at have fået et nej i forbindelse med sidste års uddeling kan foreningen nu glæde sig over en bevilling på hele 600.000 kroner. – Det er vi selvsagt utroligt glade for og stolte over, siger foreningens formand, Jens Arne Petersen, der peger på, at orangeriet bliver omkring 54 kvadratmeter stort. Han understreger dog, at beslutningen om at bygge orangeriet skal endelig godkendes på en generalforsamling i foreningen. Foreningen skal nemlig også lægge 600.000 kroner i byggeriet, der altså samlet set kommer til at koste 1,2 millioner kroner. – Vi har sat gang i papirarbejdet, så vi er klar til at gå i gang så hurtigt som muligt. Men jeg kunne ikke drømme om at sætte så stort et projekt i gang og bruge af foreningens penge, uden at det først er godkendt på generalforsamlingen, siger Jens Arne Petersen. Sådan uddeles Bydelspuljen Ansøgningerne til Bydelspuljen bliver vurderet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Arbejdsgruppen laver en indstilling til, hvem der skal have støtte. Det er dog rådmændene i Økonomiudvalget, der beslutter, om de vil følge indstillingen. Formålet med Bydelspuljen er, at fremme udviklingen og styrke identiteten i lokalområderne i Odense. Det er kun foreninger, organisationer eller grupper af borgere med bopæl i Odense Kommune, der kan søge om støtte fra puljen. Enkeltpersoner og virksomheder kan ikke søge om støtte ___________________________________________________________________________

Intervalgang

I samarbejde med Odense Kommune, Center for Sundhed og Forebyggelse,

Diabetesforenin og Skibhuscentret Mød op på Skibhuscentret hver Tirsdag kl. 16.00 Torsdag kl. 10.00 Læs mere her