Skibhuscentret før, nu og fremover

Marienlund Hovedgård

Skibhuscentret er indrettet i skønne fysiske omgivelser. Marienlund hovedgård blev opført i 1765 af Peter von Westen Eilschou, som opkaldte den efter sin hustru Anna Marie Becker. Hun overtog selv gården, da hun blev enke i 1783 og boede der til sin død i 1799.

Mellem 1801 og 1918 havde gården skiftende ejere. I 1918 blev den købt af Skibsreder A. P. Møller og var i firmaets eje til 1983, hvor den blev solgt til Odense kommune. Odense Stålskibsværft blev opført på Marienlunds jorder og skibsrederen selv boede på gården, når han kom på besøg.

Gården har ikke længere sit oprindelige udseende, da hovedbygningen nedbrændte i 1922.

Et frivillighus bliver til

Skibhuscentret blev startet i 1985. Lige fra starten er centret blevet drevet af frivillige. Fra 1985 og frem til indvielsen i 1988, blev bygningen primært renoveret af frivillig arbejdskraft. Sådan er det også i dag. Undervisning, cafeterie, vedligehold m.m. varetages udelukkende af dem som gerne vil give en hånd med. Vi synes selv vi har et rigtigt godt fællesskab, som vi håber også fremover vil tiltrække nye frivillige.

Skibhuscentret i fremtiden

Tiderne skifter, også på Skibhuscentret. Nye generationer af pensionister har behov for andre aktiviteter end tidligere. Derfor arbejder bestyrelse og aktivitetsudvalget hele tiden for at kunne tilbyde nye aktiviteter, der passer ind i tiden. Vi opfordrer alle til at komme med nye ideer, så der også i fremtiden kan eksistere et godt og velfungerende Skibhuscenter.

Alle er velkomne

Hvis du vil høre mere om hvad der sker på Skibhuscentret, er du meget velkommen til at komme i åbningstiden, hvor du eksempelvis kan få en snak med dem der står for aktiviteterne. Du kan også melde dig ind i og evt. tilmelde dig de aktiviteter du gerne vil deltage i.